alergologia -

Alergia pokarmowa

Agatha i Calvin Thrash Phylis Austin

Niniejsza książka wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy dotknięci są alergią pokarmową i pokazuje w jaki sposób, stosując określone postępowanie dietetyczne, można zmniejszyć... więcej »

Cena: 14,65
Alergia pokarmowa

Alergologia

Choroby alergiczne stanowią ważny problem zdrowotny i ekonomiczny. Prawie jedna czwarta populacji świata cierpi z powodu co najmniej jednej postaci alergii, a ich diagnoza i leczenie... więcej »

Cena: 159,10
Alergologia

Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne...

Jest to wysokospecjalistyczna publikacja, w której zebrano interesujące przypadki leczenia farmakologicznego, pozostające w kręgu zainteresowań zarówno alergologa, jak i lekarza... więcej »

Cena: 48,36
Analiza przypadków klinicznych w alergologii. Leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy

Astma oskrzelowa

Bochenek Grazyna Doniec Zbigniew Kryj-Radziszewska Elżbieta

W publikacji omówiono m. in. zagadnienia dotyczące: - patogenezy i epidemiologii astmy oskrzelowej - obrazu klinicznego - rozpoznawania i monitorowania - klasyfikacji choroby -... więcej »

Cena: 60,22
Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

Gierus Jacek Popielski Kazimierz

Celem pracy jest próba analizy czynników psychologicznych, które różnicują osoby z astmą od populacji osób zdrowych. Jest nim także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób... więcej »

Cena: 38,25
Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

Choroby alergiczne dorosłych

Częstość występowania chorób alergicznych nieustannie się zwiększa, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Według Białej Księgi Alergii Światowej Organizacji... więcej »

Cena: 77,94
Choroby alergiczne dorosłych

Choroby alergiczne Epidemia XXI w ?. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek...

Wojciechowska Małgorzata (red.)

Przystąpienie do UE spowodowało wzrost roli zawodowej pielęgniarek. Wzrosła też motywacja tej grópy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. więcej »

Cena: 26,90
Choroby alergiczne Epidemia XXI w ?. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych

Choroby alergiczne u dzieci

Sybilski Adam J.

Niniejsza książka jest zwięzłym kompendium wiedzy o chorobach alergicznych u dzieci. Została opracowana w formie przewodnika i jest przeznaczona dla lekarzy pediatrów, lekarzy... więcej »

Cena: 66,80
Choroby alergiczne u dzieci

Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych

Gerhard Grevers Martin Rocken red. B. Panaszek

W książce omówiono ważne zagadnienia z zakresu chorób alergicznych począwszy od patomechanizmu alergii, w której biorą udział swoiste przeciwciała, głównie IgE, oraz komórki... więcej »

Cena: 70,13
Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych

Podstawy alergologii

red. Wojciech Mędrala

Podręcznik Podstawy alergologii przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące patogenezy, rozpoznawania i leczenia chorób alergicznych. Publikacja jest adresowana zarówno do alergologów więcej »

Cena: 96,44
Podstawy alergologii