medycyna pracy -

Choroby zawodowe. Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Domańska-Jakubowska Agnieszka

Definicja choroby zawodowej jest została zdefiniowane w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać więcej »

Cena: 60,34
Choroby zawodowe. Prawo, orzecznictwo, postępowanie

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Wittczak Tomasz

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją... więcej »

Cena: 41,45
Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym Niepełnosprawność...

Agnieszka Domańska-Jakubowska

Tematyka Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy medycyny pracy. Jej celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących zatrudniania i sprawowania opieki nad pracownikiem niepełnosprawnym więcej »

Cena: 55,20
Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym Niepełnosprawność w aspekcie medycyny pracy - wybrane zagadnienia

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Wilczek-Rużyczka Ewa

Publikacja zawiera analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek, opartą na wyjaśnieniu zachowań i procesów psychicznych proponowanych przez... więcej »

Cena: 46,45
Wypalenie zawodowe pracowników medycznych

Wzory i komentarze dla lekarza medycyny pracy

Agnieszka Domańska-Jakubowska

Tematyka Publikacja powstała z myślą o lekarzach medycy pracy. Stanowi ona zbiór gotowych do wykorzystania, najczęściej stosowanych w medycynie pracy, wzorów orzeczeń lekarskich więcej »

Cena: 64,70
Wzory i komentarze dla lekarza medycyny pracy